Home
 
  About CIE-USA
   Current NC Officers 
   Bylaws 
   History
 
 
 
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
   
2017 National Council
       
NC Officers      
       
      Chair Yifeng Wang    
      Vice Chair Qing Zhao    
      Treasurer Xinfen Chen    
       Executive Secretary Yung Sung Cheng
       
NC Representatives      
       
     Dallas: Claire Jung Edward Yu Xinfen Chen
  Grace Tylor Thomas Wu Qing Zhao
       
     New York:  Kun-Lung Wu Keith Wong C. Eric Wu
Howard Chen Shu-Ping Chang Yuying Gosser
       
     New Mexico: Yifeng Wang Changjian Feng Yung Sung Cheng
       
     OCEESA: Jy-Shing Wu Qin Qian Wei-Yin Chen
       
     San Francisco:  Yazhou Liu Tien-Chun Yang Simon Ma
  Andrew Fang David Fong Bill Kao
       
     Seattle: James Lee Angelina Huang Yong Zhou
  Xiaoxi Wang Gina Li Jiin Chen
       
     Southern California: Bing Liang Neris Scarlett Kwong Tiezheng Zhao
  Bin Feng Tony Torng Gordon Wei
       
NC Advisors      
  Y. C. Yang Thomas Wu Rong Chang
  Yung Sung Cheng John C. P. Huang James Lee
  David Fung Scarlett Kwong Yong Zhou