Home
 
  About CIE-USA
   Current NC Officers 
   Bylaws 
   History
 
 
 
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
   
2016 National Council
       
NC Officers      
       
      Chair Yong Zhou    
      Vice Chair Yifeng Wang    
      Treasurer Xinfen Chen    
      Exec Secretary Angelina Huang    
       
NC Representatives      
       
     Dallas: Edward Yu Xinfen Chen Grace Tyler
  Chinpei Tang Thomas Wu Qing Zhao
       
     New York:  Eric Wu Kun-Lung Wu Yew-Huey Liu
  I-Shin Chung Fred Yan Howard Chen
       
     New Mexico: Mei Cheng Bing-Shan Fazio Yung Sung Cheng
       
     OCEESA: Pao-Chiang Kaimin Shih Kuang-Ye Cheng
  Jy-Shing Wu    
       
     San Francisco:  Yazhou Liu Tien-Chun Yang Simon Ma
  Andrew Fang David Fong Bill Kao
       
     Seattle: James Lee Angelina Huang Yong Zhou
  Xiaoxi Wang Gina Li Jiin Chen
       
     Southern California: Jerry Huang Bing Liang Neris Tiezheng Zhao
  Yan Qu Gordon Wei David Lee
       
NC Advisors      
  Y. C. Yang Thomas Wu Rong Chang
  Yung Sung Cheng John C. P. Huang James Lee
  David Fung Scarlett Kwong Allen Chen