Home
 
  About CIE-USA
   Current NC Officers 
   Bylaws 
   History
 
 
 
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
   
2015 National Council
       
NC Officers      
       
      Chair Allen C. Chen    
      Vice Chair Kai Wang    
      Treasurer Bing Liang Neris    
      Exec Secretary Jun-Min Liu    
       
NC Representatives      
       
     Dallas: Xinfen Chen Grace Tyler Chinpei Tang
  Thomas Wu Qing Zhao Yu Meng
       
     New York:  Tien-Jen Cheng Ching-Farn Wu Yew-Huey Liu
  Kun-Lung Wu Allen C. Chen Howard Chen
       
     New Mexico: Mei Cheng Bing-Shan Fazio Yung Sung Cheng
       
     OCEESA: Kaimin Shih Kuang-Ye Cheng Jy-Shing Wu
       
     San Francisco:  Tien-Chun Yang Yazhou Liu Simon Ma
  Andrew Fang David Fong Bill Kao
       
     Seattle: Angelina Huang Ed Miao Yong Zhou
  Kai Wang Gina Li Jiin Chen
       
     Southern California: Scarlett  Kwong Jerry Huang Yan Qu
  Gordon Wei David Lee Bing Liang Neris
       
NC Advisors      
  Y. C. Yang Thomas Wu Wen Lin
  David Fong John C. P. Huang Yung Sung Cheng
  James Lee Tony Torng Jason Wen