Home
 
  About CIE-USA
   Current Officers 
   Bylaws 
   History
 
 
 
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
   
2012 National Council
       
NC Officers      
       
      Chairman Thomas Wu    
      Vice Chair John Xie    
      Exec Secretary Julius Chiang    
      NC Treasurer Tien-Jen Cheng    
       
NC Representatives      
       
     Dallas: Thomas Wu Grace Tyler Sammy Yang
  Qing Zhao J. C. Chiao Julius Chiang
       
     New York:  Zon-Yin Shae Allen C. Chen Jun-Min Liu
  Tien-Jen Cheng Rong N. Chang Shu-Ping Chang
       
     New Mexico: Lin Ye Yung Sung Cheng Beiling Liu
       
     OCEESA: Jeff Kuo David Shaw Kaimin Shih
       
     San Francisco:  Wen C. Wang Barry Lin Larry Wang
  John Xie David Fong Richard Yau
       
     Seattle: James Lee Jiin Chen Gina Li
  Yong Zhou Angela Huang Jack Peng
       
     Southern California: Tony Torng Gordon Wei Scarlett Kwong
       
NC Advisors      
  John C. P. Huang Yung Sung Cheng Thomas Wu
  Wen Lin Anmin Liu James Lee
  Y. C. Yang Jiin Chen